۰

نحوه محاسبه قیمت نهایی فاکتور

نحوه محاسبه قیمت نهایی فاکتور

اگر در مورد قیمت نهایی فاکتور خرید خود ابهامی دارید و میخواهید نحوه محاسه قیمت را بدانید حتما این پست را بصورت کامل بخوانید تا نحوه محاسبه قیمت و اضافه کردن قیمت های مازاد را متجه بشوید.

 

هزنیه شیوه دریافت :

هر کدام از شیوه های ارسال کالا مثل پست سفارشی و پست پیشتاز هزینه های ثابت خود را دارند که درصورت انتخاب هر کدام ازین روش ها هزینه آن به فاکتور نهایی شما اضفه خواهد شد.

 

هزنیه شیوه پرداخت:

فقط درصورتی که شما شیوه پرداخت درب منزل را انتخاب کنید باید یک هزینه مازاد بر قیمت سفارش را پرداخت کنید.

 

هزنیه مازاد بر وزن چیست :

در صورتی که وزن کالا یا کالا های انتخابی شما بیشتر از یک کیلوگرم شود اداره پست بابت این اضافه وزن یک هزینه مازاد را به هزینه سفارش اضافه میکند که این هزینه برای شیوه مختبف پستی مثل پیشتاز و سفارشی متفاوت است و باتوجه به نحوه پستی انتخابی مشتری و مقدار وزن کالا یک هزینه مازاد به هزینه پستی اضافه میشود برای مثال اگر هزینه پستی 7000تومان باشد و هزینه مازاد بر وزن برای هر کیلو 2000 تومان باشد و وزن سفارش شما  2.5 بشود در نتیجه 4000 توامن به هزینه پستی شما اضافه خواهد شدو هزینه پستی میشود 11000 تومان.

 

 


alibahman47@gmail.com

علی بهمن


alibahman47@gmail.com

نظرات  (0)


     نظر خود را به اشتراک بگذارید